توضیحات

به ازای هر نفر اضافه درتعطیلات 30000 تومان و در پاییز و زمستان 20000 تومان با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

ارائه شناسنامه (محرمیت الزامی است ) حیوان خانگی ممنوع

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر