توضیحات

امکانات رفاهی کامل مواد بهداشتی کولر، تلویزیون، یخچال، فرگاز و سرویس خواب .... برای هماهنگی از چند روز قبل تماس بگیرید با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

همراه داشتن کارت ملی الزامی میباشد

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر