توضیحات

هر نفر اضافه 5 هزار تومان است مکان تاریخی بافت قدیم جای پارک دارد اما پارکینگ ندارد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

آوردن حیوان ممنوع است محرمیت الزامیست گرفتن مهمانی ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر