توضیحات

نزدیک به چهار باغ و سی و سه پل به ازای هر ساعت اضافه هزینه اضافه میشود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. نفر اضافه 40هزار تومان

قوانین میزبان

آوردن حیوان خانگی ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر