توضیحات

قیمت همراه با صبحانه است در مجمومه یک رستوران است غذاهای محلی پخت می شود دارای لیدر است ظرفیت پذیرش 300 نفر است به ازای هرنفر اضافه 15هزارتوان بدون صبحانه گرفته می شود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر