توضیحات

از آوردن حیوانات اهلی خودداری نمایید؛ایجاد سروصدای زیاد،جشن و مراسم ممنوع میباشد 4 کیلومتری دژ تاریخی قلعه رودخان به ازای هر نفر اضافه 10 هزار تومان است

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

رعایت اصول بهداشتی از جمله آوردن قلیان و کفش به داخل ویلا خودداری نمایید