توضیحات

سوئیت ارزان در گازرخان قزوین.دارای یک تخت دو نفر، ویک تخت تک نفر،میباشد .میزبان این سوئیت برای مسافران عزیز سپنجا محیط امن ،و تمیزی ،فراهم میکند..این سوئیت علاوه برا دار بودن امکانات پخت پز ،خدماتی چون سروغذا ،وصبحانه محلی ارائه میدهد.

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

طبق قوانین جمهوری اسلامی