توضیحات

برای 2 نفر 150هزاارتومان. فاصله تا دریا 1کیلومتر آب در تابستان سهمیه بندی شده و ممکن است 1روز در میان آب نباشد ولی منبع آب است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر