توضیحات

براساس افزایش نفرات قیمت توافقی است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

نظافت رعایت شود در صورت استعمال دخانیات خسارتی صورت گیرد هزینه گرفته می شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر