توضیحات

منزل مبله اقامتی تا لب آب پیاده 8 دقیقه با ماشین 3 دقیقه تا پل زمانخان پیاده 20 دقیقه با ماشین 5 دقیقه تا مرکز خرید و شهر 15 دقیقه این ساختمان طبقه همکف یک خوابه مبله با تمام امکانات سرویس بهداشتی فرنگی وایرانی حیاط دار دوتا ماشین داخل حیاط میاد باسپاس

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

به مجرد داده نمی شود این واحد باید از 5 روز قبل درخواست رزرو داده شود