توضیحات

منزل ویلایی همکف دربست نزدیک باغ فین کاشان دسترسی سریع به نانوایی فروشگاه قصابی وکبابی ورستوران با اقامت در منزل ویلایی خاطرات خوشی از کاشانگردی بهمراه داشته باشید با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

ورود حیوانات ممنوع برگزاری جشن ومراسم ممنوع ظرفیت نرمال6نفر مازاد ظرفیت هر نفر ده هزار تومان اتباع خارجی 20هزار تومان