توضیحات

برای تورقیمت نفری 25هزارتومان است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. به ازای هر نفر اضافه 25هزارتومان گرفته می شود کف خواب دارد. باصبحانه

قوانین میزبان

آوردن حیوان خانگی ممنوع است استعمال دخانیات ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر