توضیحات

ویلای دربست چندقدمی ساحل با امکانات تفریحی،نزدیک به کوه و آب های گرم معدنی و فرودگاه

قوانین میزبان

لطفا مراعات همسایه های محترم و لوازم خانه را داشته باشید ورود حیوان ممنوع

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر