توضیحات

فاصله تا موزه کاخ سردار 2 دقیقه فاصله تا لب مرز بازرگان 4 دقیقه فاصله تا دیوان سنگی فرهاد 2 دقیقه فاصله تا بازار بزرگ مرزی 2 دقیقه فاصله تا چشم ثریا 30 دقیقه

قوانین میزبان

دخانیات ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر