توضیحات

یک اتاق مجزا کنار این اقامتگاه است که میتوان به این اقامتگاه اضافه کرد در صورت اضافه کردن این اتاق به اقامتگاه هزینه 100 هزار تومان افزایش مییابد آشپزخانه و گاز ندارد فقط لوازم خواب و یخچال دارد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر