توضیحات

اتاق های شاهنشین بالا با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است. گرمایشی بخاری گازی به تعداد ظرفیت کف خواب موجود است.

قوانین میزبان

حیوان خانگی ممنوع کارت ملی

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر